4. april 2022

Hvorfor gjennomføres årets generalforsamling digitalt ?

Styret bestemte seg for å gjennomføre årets Generalforsamling digitalt med den begrunnelse at det har vært vesentlig flere som har deltatt når den har vært gjennomført digitalt. Det er et ønske fra styret om å sikre bredest mulig oppslutning på Generalforsamlingen.

Styret har i tillegg fått noen signaler fra beboere om at ikke alle er like komfortable med å sitte tett i et rom under Generalforsamlingen. Så lenge smittetallene er høye i Nordre Follo kommune så velger styret derfor også å ta hensyn til dette.

Styret håper selvfølgelig at senere Generalforsamlinger kan gjennomføres som fysiske møter, gjerne i kombinasjon med digital stemmegiving.