9. oktober 2020

Skade på bommen ved biloppstillingsplassen

Det er oppdaget skade på "mottaker" av bommen ved innkjørsel til biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Skaden har løftet mottakeren delvis ut av forankringen i bakken slik at den er blitt skjev. Med god hjelp av en beboer på Trollåsen er stolpen blitt rettet opp slik at det igjen er mulig å låse bommen. Noe forankringsarbeid på stolpen i bakken gjenstår. Dette vil bli utført snarest mulig.