25. januar 2022

Styret i Trollåsen grendelag frykter statlig regulering i saken om nytt Oslo fengsel

Oppegård avis har flere nye  oppslag i dag i saken om nytt Oslo fengsel og tomten Trollåsveien 8. Etter at politikerne i Nordre Follo kommune nylig har signalisert at kommunen ikke ønsker å etablere et fengsel på den aktuelle tomten frykter styret i Trollåsen grendelag at staten vil kunne overstyre kommunen og gjennomføre en statlig regulering. 

Dagens artikkel i Oppegård avis finner du her:

Beboere vurderer å selge husene sine