20. februar 2024

Ufremkommelige Flisveien

Rundt krysset ved gangveien er det nærmest umulig å komme frem med bil i Flisveien. Dette skyldes store og dype hull i issålen som igjen skyldes meget slett brøyting fra kommunens side. 

Det er allerede registrert 5 klager på dette på kommunens hjemmeside. Dagens telefonsamtale med driftsleder vei i kommunen ga lite håp på bedring siden det iflg driftsleder er lignende tilstander "overalt" i kommunen og det er mye verre i andre kommuner. 

Det er med andre ord ikke tegn til bedring i nær fremtid. Da er det bare å benytte seg av klageadgangen på kommunens hjemmeside. 


Vedlegg:
IMG_2624 (002).jpg  (104,7 KB)