25. august 2022

Ekstraordinær generalforsamling 11. oktober 2022

Styret i grendelaget kaller inn til ekstraordinær generalforsamling  tirsdag 11. oktober 2022 kl. 19:00 på grendehuset og digitalt i forbindelse med inngåelse av en ny TV- og internett avtale med Telenor. 


Hold av datoen, mer informasjon kommer.