19. juni 2022

Lynnedslag i Sponstubben

Lynet slo ned på tun 1 under uværet torsdag, 16. juni 2022 og gjorde skade på nettet for TV-signaler og Internett mange steder.

Er du blant de som har fått skade på din dekoder for TV eller ruter ? Send en kort om dette beskjed til trollasengrendelag@gmail.com. Styret vil på grunnlag av innkommende meldinger forsøke å melde inn skadene sentralt. 

Husk å opplyse om din bostedsadresse i eposten du sender.