19. april 2024

Generalforsamling 2024

Avstemming til årets Generalforsamling er nå i gang fram til mandag, 22. april 2024 kl. 22:00. Epost med lenke til avstemmingsskjema er sendt beboerne med epost. Styret oppfordrer alle til å benytte seg av sin stemmerett slik at avstemningsresultatet i mest mulig grad gjenspeiler beboernes meninger.