25. november 2020

Generalforsamling 2021

Datoen for Generalforsamling 2021 er nå bestemt. Den vil bli avholdt tirsdag 27. april 2021 kl 19:00. Det er på nåværende tidspunkt uvisst i hvilken form den vil kunne gjennomføres. Vi alle håper på at medlemmene igjen kan møtes på grendehuset i Flisveien 14 etter at vi sist hadde en digital gjennomføring på grunn av smittevernbestemmelsene. Tiden fremover vil vise om vi nok en gang må gjennomføre møtet digitalt eller om vi igjen kan møtes fysisk for å diskutere i plenum. Uansett måten Generalforsamling 2021 gjennomføres på skal forslag fra medlemmer til behandling på møtet være styret i hende senest 15. februar 2021. Dette i henhold til vedtektenes § 5 .