23. februar 2021

Er du interessert i å sitte i styret for Trollåsen grendelag?

Valgkomitéen ber interesserte som kunne tenke seg å delta i styrearbeidet for grendelaget i løpet av de neste årene å ta kontakt med valgkomitéen v/Anders Jørgensen innen 10. mars 2021. Anders Jørgensen treffes på mobil 920 69 367 eller epost anders.jorgensen@utdanningsforbundet.no.