12. desember 2020

Viktig melding til beboerne på Trollåsen boligfelt - Nye parkeringsregler i kommunen

Nordre Follo kommune skriver på sin hjemmeside: Ikke lov å parkere utenfor veien Det er også viktig å merke seg at håndheving på veier regulert med parkeringsforbud strammes inn. I tidligere Oppegård kommune ble ikke biler som sto parkert utenfor veibanen på veier regulert med parkeringsforbud ilagt gebyr. I henhold til gjeldene regelverk er det ikke tillatt å parkere på veiens skulder, grøft eller sideareal når skilt viser at parkering ikke er tillatt, og fra 15. desember blir man ilagt gebyr ved å parkere som beskrevet over. Det er derfor presisert i vedtaket hva skiltene innebærer. Veier merket med soneregulering: Soneregulering innebærer, kort oppsummert, at det er forbudt å parkere langs veien, uavhengig av kjøreretning eller veiside, helt til en passerer skiltet «Slutt på parkeringssone». Felles for begge skiltinger er at begrepet «veien» også omfatter veiens skulder, grøft og sideareal. Trafikktjenesten i Nordre Follo vil i første omgang informere om endringen ved å legge informasjonsskriv på biler som står ulovlig parkert. Dette er vi allerede i gang med. Fra 15. desember vil feilparkerte biler bli ilagt et gebyr på 900 kroner.