11. februar 2022

Parkeringsbøter på Trollåsen

I løpet av de siste to ukene har bilen til kommunens trafikktjeneste blitt observert langs veiene på Trollåsen. Senest sist onsdag , 9. februar 2022 ble det skrevet ut parkeringsbøter. 

Styret minner om at Nordre Follo kommune håndhever parkeringsbestemmelsene slik at biler som parkeres langs veien med en kortere avstand enn 1,5 m fra asfaltkanten, regnes som feilparkert. Dette skal visst være standard på landsbasis, opplyser kommunen.  Se for øvrig styrets nyhetsoppslag av 12.12.2020 der dette ble varslet.