19. oktober 2022

Avstemmingsresultat fra den ekstra ordinære Generalforsamling 2022

På den fysiske delen av den ekstraordinære Generalforsamling 2022 ble det avgitt 6 stemmer, samtlige stemte for styrets forslag om å inngå en ny treårs avtale M-frihet med Telenor.

Digitalt stemte 115 for styrets forslag, 2 stemte imot og 4 stemte avholdende.

Således ble styrets forslag om en ny treårs avtale med Telenor vedtatt med 121 stemmer. Avtalen begynner formelt å løpe fra 1.1.2023 men, som forklart under den fysiske delen av den ekstra ordinære generalforsamlingen 2022,  er en likeverdig løsning allerede  tilgjengelig for alle beboerne. 

Generalforsamlingsreferatet vil bli gjort tilgjengelig om kort tid. Du vil finne det under "Dokumenter/Generalforsamlinger og Protokoller".