17. juli 2020

Rotter på Trollåsen - del 2

Styret har i dag engasjert selskapet Rentokil for å bekjempe problemet med rotter som er blitt observert på tre steder i området mellom tun 7 og 15 (Sagveien til Kvernbakken). Det vil bli satt opp ikke giftige rottefeller om kort tid. Tiltakene vil i første omgang ha en varighet på tre år. Beboerne bes å støtte opp under tiltakene ved å avstå fra unødvendig fuglemating og ved å holde sine eiendommer ryddig og fri fra alt som kan tiltrekke seg rotter.