20. januar 2022

Epost i saken om nytt Oslo fengsel på Trollåsen (2)

Vedlagt dagens epost fra styret i TrollÄsen grendelag til kommunestyret i Nordre Follo kommune