23. oktober 2021

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR MELLOMÅSVEIEN 1

Styret i grendelaget har mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan for Volvo-tomten. Brevet fra utbygger følger vedlagt.


Vedlegg:
211021 Kunngjøringsbrev.pdf  (531,3 KB)