1. november 2021

Asfalteringsarbeid i Kvernbakken 8. november 2021

Styret minner om at det vil bli gjennomført asfalteringsarbeid på parkeringsplassen på tun 15 og på plassen på baksiden av Kvernbakken 53 og 54.

Plassene skal være bilfrie 8. november 2021 fra kl. 07:00