15. juni 2024

Nytt fra styret

 

Grendehuset og utlån

Det har vært økende etterspørsel om lån av stoler, bord og utstyr fra grendehuset, men mindre utlån av selve grendehuset. Vi er avhengige av å få inntekter på grendehuset og styret har derfor vedtatt å ta betaling for utlån av bord og stoler. Dette vil fra nå av koste kr. 100 pr. dag. Vi håper at dette også gjør at de som låner er flinkere til å levere tilbake når de har bord og stoler på utlån. Dette har ofte tatt tid å få tilbake. 

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke låner ut utstyr som glass, tallerkener og bestikk fra grendehuset,

 

Trafikksikkerhet i grendelaget

Vi får mye klager på biler som kjører alt for fort i grendelaget. Dette gjelder både oppover Sagveien og Kvernbakken, men også inne på område i Flisveien og Sponstubben. Dette er veldig skummelt og det kan fort skje en ulykke blant annet med barn som leker i veien. Flere katter har også blitt påkjørt. Vi ber derfor innstendig om å overholde fartsgrenser og vise aktsomhet når det gjelder kjøring med bil i grendelaget. 

 

Vi ber også om at beboere og gjester heller ikke parkerer i veikanten på grendelagets område. 

 

Sikring av gangvei

Det vil bli satt opp sikring med jernstolper på en strekning på ca 10 meter i gangveien mellom Kvernbakken og nedgang Flisveien. Dette er et område som pr dags dato ikke er sikret og det kan fort skje en ulykke her. 

 

Da gjenstår bare å ønsker dere alle en RIKTIG GOD SOMMER! 

 

MVH

Styret i grendelaget