21. juni 2022

Mer om lynnedslag på Trollåsen - Telenor kundeservice

Styret har snakket med Telenor som opplyser at hver enkel beboer må melde inn skaden etter lynnedslag sist torsdag til Telenor på 915 09000. Det aksepteres ikke en kollektiv skademelding fra styret i Trollåsen grendelag. 

Styret har fått varierende tilbakemeldinger fra medlemmer om serviceinnstillingen til Telenor kundeservice men rutinen er slik at nytt utstyr skal oversendes kostnadsfritt til deg som har meldt inn en skade i løpet av få dager. Det er fem års garanti på dekoder/modem.