24. oktober 2023

Tid for å beskjære hekker og trær - hold gang- kjøreveier fri for grener

Høsten er en fin tid for å beskjære hekker og trær. Styret henvender seg spesielt til deg som har en hage som grenser mot gang- og kjøreveier.  Det er lett å glemme at trær og busker har vokst så pass mye gjennom året at grener og busker henger over  gjerder og gjør  veier trangere og kanskje litt ufremkommelig. 

Styret ber alle berørte hageeiere om å ta fatt i klippeutstyret og sørge for "fri ferdsel" før vinteren setter inn.