24. mai 2022

Tilstandsrapport 2022 for veinettet på Trollåsen

Styret i Trollåsen grendelag har 24. mai 2022 oversendt sin årlige tilstandsrapport 2022 for veinettet på Trollåsen til Nordre Follo kommune. Hensikten med en slik årlig rapport er å trekke kommunens oppmerksomhet hen til hvordan skadesituasjonen på våre veier utvikler seg fra år til år. Styret håper selvfølgelig at rapportene kan føre til at veinettet på Trollåsen blir prioritert ved kommende rehabiliteringer av kommunens veier. 


Vedlegg:
Tilstandsrapport Vei 2022.pdf  (5 MB)