24. april 2024

Generalforsamling 2024

Takk til beboere for en fin gjennomført generalforsamling med påfølgende elektronisk avstemming. Det er kommet inn i alt 101 stemmer hvorav én dobbeltstemme. Således ble det 100 tellende stemmer. Undertegnet referat fra avstemmingen vil bli sendt ut i begynnelsen av mai 2024. 

Oppdaterte vedtekter og administrativt reglement finner du under "Informasjon". Oppdatert liste over styremedlemmer finner du  under "Kontakt"  når du scroller deg nedover på siden.