11. januar 2023

Brøyting av privateide veistubber, gangveier, plasser m.m. samt utvalgte arealer til grendelaget

Det har vært en utfordrende vinter så langt  værmessig med temperaturer som veksler mellom plussgrader og kuldegrader. Det har ført til til dels meget glatte partier på enkelte dager. 

Styret i grendelaget har derfor på sitt møte 10. januar 2023 besluttet å endre avtalen med H. Fjeldstad AS dithen at det strøs med grus ved behov samtidig som det brøytes. Det vil medføre økte kostnader for både grendelaget og beboere som har en brøyteavtale. Styret kommer tilbake til dette ifm utsendelse av faktura for grendelagsavgift.