26. januar 2021

Ingen akebakke på gangvei ned til Trolldalen

På oppfordring fra beboere har styret i Trollåsen grendelag sendt en forespørsel til Nordre Follo kommune om det var mulig å strø kun halvparten av gangveien ned til Trolldalen slik at barna kan benytte den andre halvpart til aking. Kommunen har gitt følgende svar: Vi strør med grus eller sand på våre gangveier, og strøapparatene strør med en fast bredde. Vi strør for at myke trafikanter skal ferdes så sikkert som mulig. Det er ikke heldig og ha en akebakke i en gangvei hvor slike trafikanter ferdes. Vi strør også for at de som må kjøre her for å utføre vedlikehold kan ferdes sikrere.