23. juni 2020

Brev til Nordre Follo kommune om tilstanden på veinettet på Trollåsen

I 2019 sendte styret i TGL et brev til daværende Oppegård kommune hvor styret beskrev og dokumenterte tilstanden på veinettet som utgjør virkeområdet til Trollåsen grendelag. Dette resulterte i at deler av Sponstubben ble nyasfaltert, at veikanten ned fra tun 1 ble grøftet og et tett avløpsrør ble åpnet igjen. På lik linje med brevet fra 2019 har styret også i år foretatt en befaring og sendt en tilstandsrapport til Nordre Follo kommune. Brevet og rapporten finner du vedlagt .