24. april 2020

Spørreundersøkelse om parkeringsforhold

Styret tenkte å gi en tilbakemelding rundt spørreundersøkelsen om parkering som ble gjennomført I februar/mars. Det kom inn over 200 svar og mange hadde i tillegg gode innspill/kommentarer rundt dette temaet. Styret vil takke alle som deltok! Kort oppsummert så viser resultatet at de aller fleste husstander har 1 (64%) til 2 biler (32%) og 87 % har nok plass på egen tomt/garasje til parkering. Når det gjelder gjesteparkeringen så svarer 51% at der er generellt nok plass til gjester på gjesteparkeringen, mens 49 % svarer at det ikke er nok plasser. Basert på innspill fra undersøkelsen samt styrets egne erfaringer så er det noen tun/veier som generellt har god plass på gjesteparkeringen, mens andre opplever at det ikke er generellt god plass. Dette har nok sammenheng med at beboere også benytter disse plassene i varierende grad I tillegg til gjester. Det kom en del gode innspill til hva som kan gjøres for at gjester skal få plass til å parkere, og styret har noen forslag/oppfordringer til alle beboere: - Gjesteparkeringen skal ikke benyttes som fast parkering av beboere, dvs hver dag - Beboere oppfordres til å ikke benytte gjesteparkeringen når det er få ledige plasser til gjester - Beboere som benytter gjesteparkeringen oppfordres til å legge en lapp i frontruta med adresse og mobilnr. Da vil det være mulig for andre som venter besøk av gjester å ta kontakt (hvis det ikke er ledige plasser) og be om flyttingen av bilen. Gjester skal ha første prioritet på disse plassene. - Beboere som venter mye besøk (bursdager/selskap etc) kan og legge/henge opp en lapp med tid/dato ved postkasse stativene på tunet, slik at andre beboere ikke benytter gjesteplassene på dette tidspunktet.