1. februar 2024

Manglende brøyting rundt tunene - kommunens ansvar

Styret har på ny sendt en klage til Nordre Follo kommune for manglende brøyting og strøing rundt flere av tunene etter snøfall 31. januar 2024.