28. februar 2023

Nytt Trollåsen senter - detaljregulering og varsel om vedtak

Det er vedtatt ny detaljreguleringsplan for et nytt TrollĂ„sen senter. Se vedlagte PDF-fil.