11. januar 2023

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling gjennomføres både som et fysisk møte  og digitalt. Det fysiske møtet gjennomføres torsdag, 20. april 2023  kl. 19:00 på Grendehuset i Flisveien 14, den digitale avstemmingen vil være åpen i tidsrom 20.-24. april 2023. Forslag til saker som skal behandles på Generalforsamlingen skal være styret i hende innen 15. februar 2023.