10. november 2021

Grevling på Trollåsen - del 2

Natt til 11. november 2021 ble nok en katt påført store skader og måtte legges inn hos veterinær. Skadene er iflg. dyrlegen etter alt å dømme påført katten av en grevling. Katten er hjemmehørende i Kvernbakken. 


Styret undersøker muligheter for å få fjernet grevlingen og ber om beboernes hjelp. Dersom du observerer en grevling eller får mistanke om at en grevling har slått seg ned i nærheten av der du bor, tar du kontakt med styret så raskt som mulig. Ring styremedlem Alfred Wulff på tlf 93 00 64 16.