11. januar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grusen i grendelagets strøkasser er forbeholdt strøing av grendelagets arealer som gangveier osv. Styret minner om at grusen ikke er beregnet til strøing av private inngangspartier, innkjørsler til carport eller garasje.