27. mars 2021

Generalforsamling 2021 - dokumenter og gjennomføring

Innkalling med vedlegg er lagt ut 27.03.2021. Du finner den under "Dokumenter/Generalforsamlinger og protokoller/2021. Dokumentet sendes også til alle medlemmene på oppgitt epost adresse. Siste frist for utsendelse av dokumentet er i henhold til vedtektene 3 uker før generalforsamlingen. På grunn av Covid-19 restriksjonene vil årets generalforsamling bli gjennomført ved elektronisk avstemming på lik linje som i 2020. Skjema vil bli sendt ut med epost noen dager forut for 27. april 2021.