17. januar 2022

Endelig avstemningsresultat om å gi styret fullmakt til å engasjere seg i fengselssaken

Etter fristens utløp for å stemme  er resultatet som følger:

278 medlemmer har stemt 'ja'

6 medlemmer  har stemt 'nei' 


Styret i Trollåsen grendelag