21. mai 2021

Dumping av hageavfall på grendelagets fellesarealer

Levering av hageavfall til miljøstasjonene i Nordre Follo kommune er helt gratis. Hver innbygger har fått tildelt en kvote på 30 klipp. Til tross for dette oppleves det at det dumpes hageavfall på grendelagets fellesarealer. Slik skal det ikke være og styret ber om at den slags dumping opphører umiddelbart. Styret har mottatt klager på dette, senest 21. mai 2021, der det pekes på vedvarende dumping av hageavfall fra parkeringsplassen nedenfor Kvernbakken 53 og 54. Styret jobber med å få satt opp forbudsskilt flere steder.