13. desember 2021

Nye Oslo fengsel til Trollåsen ?

Oppegård avis og Nordre Follo kommune har begge oppslag på sine hjemmesider som omhandler seks forskjellige tomtealternativer for bygging av et nytt Oslo fengsel, hvorav Trollåsen nevnes som én mulighet av seks. Som det fremgår av oppslagene vil Statsbygg vurdere de ulike alternativene og gi sin innstilling til departementet i løpet av inneværende år. Trollåsen grendelag har så langt ikke vært involvert i eller informert om den pågående prosessen.

Kommunen skriver på sin hjemmeside bl.a. følgende:

-Nordre Follo kommune er i utgangspunktet positive til etablering av et fengsel i vår kommune. Før vi som planmyndighet kan ta stilling til om vi ønsker det, vil vi gjennomføre medvirkningsprosesser med de nærmeste beboergruppen, så alle får sagt sin mening og får svar på spørsmål. Vi må også ha tett dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet for å vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell fengselsetablering i vår kommune, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

- Nå er vi foreløpig en av til sammen seks alternativer, så det er med andre ord en lang prosess mot at dette skal bli en realitet, legger han til.

Styret vil se på hvordan vi kan påvirke den videre beslutningsprosessen for valg av lokasjon, og ønsker blant annet å gi innspill i kommunens medvirkningsprosess. Vi kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.

Denne saken kom like brått på styret som på alle andre og vi beklager dersom det har fremstått som om vi ikke vil engasjere oss i saken.