2. juli 2021

Oppstart av planarbeid i Lienga 6-8

Aksetøy arkitektur varsler om om oppstart av planarbeid for Lienga 6-8. Vedlagt deres brev av 28.06.2021 til berørte parter og Offentlige og private høringsinstanser.