23. mars 2022

Skjeggkre oppdaget i Sponstubben

Styret i grendelaget er blitt gjort oppmerksom på at det ble oppdaget forekomster av skjeggkre i flere rekkehus i Sponstubben. Styret minner om at det er viktig å informere naboskapet dersom man har fått slike skadedyr i huset. Det er allmenn kjent at innsektene lett finner veien mellom leiligheter og sammenkjedete hus og etablerer seg flere steder dersom man ikke bekjemper dem i fellesskap. Kontakt gjerne et skadedyr selskap for å få profesjonell hjelp til å bli kvitt disse uønskede gjestene i huset.

Erfaringen viser at veien inn i en bolig kan skje på flere måter bl.a. gjennom postpakker. Et godt tipps er å pakke ut sendinger utendørs og kaste emballasjen rett i søppelkonteiner.

Les mer om skjeggkre på bl.a. FHIs hjemmeside https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/smadyr-andre/skjeggkre/ eller på Huseiernes hjemmeside https://www.huseierne.no/nyheter/skjeggkre-slik-kan-du-bekjempe-dem-med-gift-og-andre-metoder/  Skjeggkre: Slik kan du bekjempe dem med gift og andre metoder