12. mai 2020

Asfaltering i Sponstubben

Første del av vedlikeholdsarbeidet i Sponstubben ble gjennomført 11. mai 2020 da gangveien mellom Sponstubben 15 og 16 og stikkveien opp til parkeringsplassen ble asfaltert på ny. Du finner noen bilder av arbeidet under menyen "Bilder". Andre delen av arbeidet vil Nordre Follo kommune ta seg av en gang i perioden slutten av mai/begynnelsen av juni. Da skal det graves grøft på vei nedover fra omtrent Sponstubben 32 og frem til sluket ved nærmeste veikryss. Røret under innkjøringen til parkeringsplassen vil bli åpnet igjen slik at store nedbørsmengder forhåpentligvis finner sin vei nedover Sponstubben uten å gjøre skade på verken parkeringsplassen eller de nyasfalterte gangstiene.