1. juni 2023

Dugnad på biloppstillingsplassen

Onsdag, 31. mai 2023 ble det gjennomført en årlig dugnad på biloppstillingsplassen ved Kvernbakken. Selv om det ikke var de helt store prosjektene som skulle gjennomføres i år var det et tallrikt oppmøte. Flere som var forhindret fra å møte hadde kostet sine plasser i forveien. 

Det var stemning for i tynne ut vegetasjonen rundt plassen en gang på høsten og kalle inn til en ekstraordinær dugnad. Styret sjekker om forutsetninger for en slik uttynning er gitt og vil i så fall sende ut innkallingen i tide. 


Takk til alle som møtte opp.