5. juni 2023

Trenger du bekreftelse for internett kostnader til din arbeidsgiver?

I forbindelse med utsendelse av faktura for årets grendelagsavgift ble det opplyst at hver enkelt beboer kunne få en spesifisert oversikt over utgiftene de har hatt til internett fra Telenor sin kundeservice. Styret har hatt dialog med Telenor, da flere beboere ikke har fått disse opplysningene ved henvendelse til kundeservice. Vi har fått avklart at opplysningene om den enkeltes kostnad til internett kan gis den enkelte beboer ved henvendelse til følgende e-post adresse:

81555520@telenor.no

Styret Trollåsen grendelag