19. desember 2021

Nye Oslo fengsel til Trollåsen ? - Epost til Statsbygg med kopi til Nordre Follo kommune

Styret i Trollåsen grendelag har søndag 19. desember 2021 sendt følgende epost til Statsbygg med kopi til Nordre Follo kommune: 


I pressen 10. desember, ble Styret i Trollåsen Grendelag oppmerksom på at Trollåsvn. 8 er et av seks forslag til steder for å bygge nytt Oslo Fengsel. Dette kom svært brått på alle i grendelaget fordi vi ikke har vært kjent med disse planene tidligere.

Grendelaget ligger tett opptil Trollåsveien 8 og vi synes det er svært beklagelig at dette ikke har vært diskutert eller informert oss om tidligere, da det vil ha store konsekvenser for de som bor her.

Ut fra informasjon på Statsbygg sine hjemmesider ser vi at dere skal komme med en anbefaling om valg av lokasjon i løpet av inneværende år. I denne sammenheng ønsker vi å informere om at nyheten om mulig fengsel på Trollåsen har skapt sterke reaksjoner hos mange i lokalmiljøet og at det allerede er opprettet en aksjonsgruppe mot bygging av fengsel her på Trollåsen. Trollåsen grendelag har ikke tatt noe standpunkt for eller mot fengsel pr nå, men ønsker å informere dere om at et eventuelt fengsel her trolig vil møte stor lokal motstand.

Det er også planlagt en større boligutbygging i Mellomåsveien 1, ikke langt fra den aktuelle tomten, som medfører at fengselet vil ligge i et tett befolket område. Vi vet ikke hvordan utbygger av boligene ser på å eventuelt få et fengsel som nær nabo, men antar at de ikke ser positivt på dette.

Vi ber Statsbygg vurdere nøye om det er hensiktsmessig å bygge et fengsel så tett innpå et bebodd område hvor man vil møte lokal motstand. Politiets beredskapssenter møtte stor motstand når det ble etablert ikke langt herfra og det antas at et fengsel vil skape like mye engasjement. Mange fremhever at lokalmiljøet i Kolbotn allerede har fått beredskapssenteret som gir en del støyplager etc. og at nærområdet ikke bør belastes med enda en slik utbygging.

På vegne av styret i Trollåsen Grendelag

Mette Moberg

styreleder