26. januar 2021

Mating av fugler vinterstid

Som dere vet så er det satt ut rotte- og musefeller her i grendelaget. For å unngå at bestanden øker er det viktig å følge noen regler når det gjelder mating av fugler nå på vinteren slik at maten vi legger ut til dem ikke ender med å bli rotte- eller musemat. Styret ber derfor om følgende: Fugler må ikke mates på bakken og den må foregår i kontrollerte former på egen eiendom. Unngå å legge ut brødbiter til dem. Det må ikke legges mat til fugler rundt om i boligområdet eller ute i naturen, da dette blir mat for rotter eller andre skadedyr. Det finnes forskjellig fuglemat å få kjøpt til oppheng i trær, eller fuglefrø som legges på brett. Hvis mulig, så heng disse opp i et tre midt på plenen heller enn i en hekk hvor det er lett for andre dyr å komme opp. Håper dere alle er med på en felles innsats for å bekjempe muse- og rotteproblemet vi har her i grendelaget.