23. august 2021

Ulykke på trampoline

Styret ble i dag informert om at det skjedde en ulykke på trampolinen på ett av tunene som var satt opp på grendelagets fellesareal. Barnet måtte hentes av en ambulanse. Hendelsen skjedde i går 22. august 2021. 

Styret viser til punkt 8 i Det administrative reglementet (se Informasjon/Vedtekter og Administrativt reglement) der det fremgår at det ikke er tillatt å sette opp private gjenstander, herunder lekeapparater, trampoliner osv. på grendelagets fellesarealer uten styrets skriftlige tillatelse. 

Når det gjelder trampoliner har ikke styret gitt slike tillatelser. Trampoliner som er satt opp på tunene eller andre steder som utgjør grendelagets fellesarealer bes fjernet umiddelbart, senest innen utgang av august. 

Styret forbeholder seg retten til fjerne trampoliner fra fellesområder for angjeldende tuns risiko og regning etter 31. august 2021. 


Styret i Trollåsen grendelag