24. oktober 2023

Firma- og håndverkerbiler på gjesteparkeringsplasser

Styret i grendelaget er blitt kontaktet angående firmabiler og håndverkerbiler som parkeres på gjesteparkeringsplasser.  Det henvises til det Administrative reglement  punkt 5:

"5. Parkering på arealer tilhørende Trollåsen grendelag

1. All parkering på Trollåsen boligfelt skal i utgangspunktet skje på privat eiendom. Parkering på reserverte plasser merket «Parkering gjester» o.l. skal være forbehold besøkende. Uregistrerte kjøretøy tillates ikke å parkere på grendelagets arealer.

2. Biler som av beboere brukes i forretningsmessig øyemed og som er registrert på firma med annen adresse enn Trollåsen er ikke ønsket på grendelagets gjesteparkeringsplasser. Styret kan iverksette tiltak for å fjerne slike biler for eiers risiko og regning."

Med håndverkerbiler menes ikke biler til håndverkere som utfører sporadiske arbeidsoppdrag for medlemmer. 


Styret ber om at regelverket overholdes og firma- og håndverkerbiler fjernes heretter fra gesteparkeringsplassene.