2. februar 2023

Strøkassene på Trollåsen

Grendelaget eier 8 strøkasser som er plassert på strategiske punkter på Trollåsen hvor det er ekstra behov for strøing av gangveier. Styret minner om at grusen i grendelagets kasser ikke er beregnet til strøing mellom fellesgarasjer, ei heller til privat bruk utenfor carporter, private inngangspartier eller privateide fellesarealer. 


Strøkassene er fylt på med strøgrus senest 2. februar 2023.